top of page
A Classroom Lecture

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 1-8) 

Obecnie oferujemy naukę dla uczniów klas 1-8. Plan nauki w naszej szkole podstawowej dąży do uzyskania jak najlepszych wyników w poziomie kształcenia. Uczniowie otrzymują pełną, holistyczną edukację co ma na celu zapewnienie rozwoju kreatywności jak i intelektu. Comiesięczne wycieczki i warsztaty wspierają nas w edukowaniu uczniów zarówno w klasie jak i poza nią, a nasze wyjątkowe koncerty i przedstawienia pozwalają naszym uczniom błyszczeć!

Posiadając już solidne podstawy mówienia, czytania i pisania, dzieci ze Szkoły Podstawowej kontynuują rozwój jako aktywni i kreatywni uczniowie. Wnikliwy program nauczania jest oparty na polskiej podstawie programowej oraz Core Knowledge Sequence i na Standardach Common Core State Standards. Różnorodność cotygodniowych zajęć jest powodowana przekonaniem, że uczniowie, którzy posiadają szeroką podstawę wiedzy ogólnej są lepiej wyposażeni, aby funkcjonować w świecie. Zajęcia z nauki języka, przyrody, matematyki, informatyki, zajęcia biblioteczne, zajęcia z wiedzy o świecie, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego i języka polskiego zapewniają, że uczniowie Szkoły Podstawowej mogą pochwalić się bardzo szerokim zakresem wiedzy. 

 

Uczniowie korzystają z cyfrowych I papierowych podręczników, włącznie z materiałami CKLA (Nauka języka dla klas 1-3), Escalate (Nauka języka dla klas 4-8), Go! Math, Houghton Mifflin Social Studies oraz Science Fusion. Piosenki, prace ręczne i gry są wbudowane w wiele lekcji, aby umożliwić dzieciom wyrażanie ich kreatywności oraz zapewnić ruch w czasie nauki. Comiesięczne wycieczki stanowią cenne doświadczenia, które łączą naukę w klasie ze światem na zewnątrz i poszerzają horyzont program nauczania.

MAP TESTING

Testowanie MAP jest oceną kształtującą, która pokazuje, co uczniowie wiedzą i czego są gotowi się nauczyć. Za pomocą komputerowego testu adaptacyjnego nauczyciele mogą wykorzystywać dane MAP  w swojej klasie aby pomoc uczniom w rozwijaniu umiejętności czytania, języka  i matematyki. Dane z MAP mogą być również wykorzystane jako wskazówki dla administratorów, jeśli chodzi o tworzenie programów nauczania.

 

Testowanie MAP jest stosowane przez szkoły na całym świecie, a szkoła podstawowa American school of Wrocław jest jedną z niewielu szkół w Polsce, która zaczęła MAP w swoim programie edukacyjnym.

Primary School: Welcome

MAP TESTING

Testowanie MAP jest oceną kształtującą, która pokazuje, co uczniowie wiedzą i czego są gotowi się nauczyć. Za pomocą komputerowego testu adaptacyjnego nauczyciele mogą wykorzystywać dane MAP  w swojej klasie aby pomoc uczniom w rozwijaniu umiejętności czytania, języka  i matematyki. Dane z MAP mogą być również wykorzystane jako wskazówki dla administratorów, jeśli chodzi o tworzenie programów nauczania.

 

Testowanie MAP jest stosowane przez szkoły na całym świecie, a szkoła podstawowa American school of Wrocław jest jedną z niewielu szkół w Polsce, która zaczęła MAP w swoim programie edukacyjnym.

 

 

Statut szkoły (Pobierz PDF) 

nwea-main-logo-tagline.png
bottom of page