top of page
A Classroom Lecture

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 1-8) 

Obecnie oferujemy naukę dla uczniów klas 1-8. Plan nauki w naszej szkole podstawowej dąży do uzyskania jak najlepszych wyników w poziomie kształcenia. Uczniowie otrzymują pełną, holistyczną edukację co ma na celu zapewnienie rozwoju kreatywności jak i intelektu. Comiesięczne wycieczki i warsztaty wspierają nas w edukowaniu uczniów zarówno w klasie jak i poza nią, a nasze wyjątkowe koncerty i przedstawienia pozwalają naszym uczniom błyszczeć!

Posiadając już solidne podstawy mówienia, czytania i pisania, dzieci ze Szkoły Podstawowej kontynuują rozwój jako aktywni i kreatywni uczniowie. Wnikliwy program nauczania jest oparty na polskiej podstawie programowej oraz Core Knowledge Sequence i na Standardach Common Core State Standards. Różnorodność cotygodniowych zajęć jest powodowana przekonaniem, że uczniowie, którzy posiadają szeroką podstawę wiedzy ogólnej są lepiej wyposażeni, aby funkcjonować w świecie. Zajęcia z nauki języka, przyrody, matematyki, informatyki, zajęcia biblioteczne, zajęcia z wiedzy o świecie, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego i języka polskiego zapewniają, że uczniowie Szkoły Podstawowej mogą pochwalić się bardzo szerokim zakresem wiedzy. 

 

Uczniowie korzystają z cyfrowych I papierowych podręczników, włącznie z materiałami CKLA (Nauka języka dla klas 1-3), Escalate (Nauka języka dla klas 4-8), Go! Math, Houghton Mifflin Social Studies oraz Science Fusion. Piosenki, prace ręczne i gry są wbudowane w wiele lekcji, aby umożliwić dzieciom wyrażanie ich kreatywności oraz zapewnić ruch w czasie nauki. Comiesięczne wycieczki stanowią cenne doświadczenia, które łączą naukę w klasie ze światem na zewnątrz i poszerzają horyzont program nauczania.

American School of Wrocław jest autoryzowaną szkołą IB World School dla programu MYP.

Chcielibyśmy poinformować naszą społeczność szkolną, że ASW jest autoryzowaną szkołą IB World School dla Middle Years Programme. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o MYP, kliknij poniższy link:

https://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/

Primary School: Welcome

MAP TESTING

Testowanie MAP jest oceną kształtującą, która pokazuje, co uczniowie wiedzą i czego są gotowi się nauczyć. Za pomocą komputerowego testu adaptacyjnego nauczyciele mogą wykorzystywać dane MAP  w swojej klasie aby pomoc uczniom w rozwijaniu umiejętności czytania, języka  i matematyki. Dane z MAP mogą być również wykorzystane jako wskazówki dla administratorów, jeśli chodzi o tworzenie programów nauczania.

 

Testowanie MAP jest stosowane przez szkoły na całym świecie, a szkoła podstawowa American school of Wrocław jest jedną z niewielu szkół w Polsce, która zaczęła MAP w swoim programie edukacyjnym.

nwea-main-logo-tagline.png
bottom of page