top of page

REKRUTACJA otwarta na rok szkolny 2024/2025

Cieszymy się, że rozważasz American School of Wroclaw. Nasz cudowny wielojęzyczny (angielski, polski, włoski) zespół rekrutacyjny w American School of Wroclaw czeka na Ciebie i pomoże ci dowiedzieć się więcej o szkole.

Uczniowie moją się zapisać na listę uczniów w dowolnym momencie do ASW, wykonując następujące czynności:

Krok 1: Prześlij formularz rekrutacyjny - wypełnij formularz rejestracyjny na naszej stronie poniżej. Rodizce mogą się umówić się na spotkanie, wysyłając wiadomość na adres mailowy: admissions@asw.org.pl

Krok 2: Podpisywanie dokumentów - Podpisz formularz uprawnień, formularz medyczny i umowę rekrutacyjną. Zostaniesz również poproszony o wypełnienie dokumentacji medycznej studenta i dostarczenie do szkoły kopii aktu urodzenia/ paszportu dziecka w celu potwierdzenia jego danych osobowych.

Krok 3: Po weryfikacji dokumentów ASW informuję o przyjęciu dziecka/ucznia 

Warunki przyjęcia ucznia do ASW: 

Lista kontrolna żłobka: 

  • Dziecko musi mieć ukończone 12 miesięcy 

  • Przyjęcie dziecka do żłobka ASW nie wymaga wcześniejszej znajomości języka angielskiego

  • Umowa o przyjęcie dziecka do ASW

Lista kontrolna Przedszkola:

  • Dziecko musi mieć ukończone 3 lata

  • Przyjęcie do przedszkola nie wymaga wcześniejszej znajomości języka angielskiego

  • Umowa o przyjęcie dziecka do ASW

 

Lista kontrolna Szkoły Podstawowej

  • Zapisy do klasy pierwszej i wyższej wymagają odpowiedniej znajomości języka angielskiego. Decyzje o przyjęciu są podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku.

  • Poprzednie świadectwo szkolne

  • Umowa o przyjęcie ucznia do ASW

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Dane Ucznia
Dane rodzica
Preferowana metoda kontaktu
Przesyłanie pliku

Dziękujemy!

bottom of page