top of page
ASW - szkoła nowoczesna i przyjazna

Celem głównym projektu pn. ASW - szkoła nowoczesna i przyjazna jest wzrost kompetencji kluczowych 52 uczniów i zdobycie kwalifikacji i/lub kompetencji przez 16 nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej American School of Wrocław dzięki przeprowadzeniu zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć z logopedą dla 64 uczniów, przeprowadzeniu szkoleń i studiów podyplomowych dla 16 nauczycieli oraz wyposażeniu pracowni przedmiotowych i TIK do dnia 31 stycznia 2021 roku.

 

Projekt jest odpowiedzią na ww. problemy. W trakcie 2 lat jego realizacji 64 uczniów weźmie udział w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych oraz uzyska pomoc w ramach terapii logopedycznej, a szkoła zostanie wyposażona w sprzęt TIK, materiały dydaktyczne oraz zdobędzie wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej.

 

Ponadto 16 nauczycieli zdobędzie kwalifikacje lub podniesie swoje kompetencje. Dzięki doposażeniu szkoły oraz przeprowadzeniu zajęć dodatkowych, wyrównawczych i logopedii uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej American School of Wroclaw rozwiną swoje kompetencje kluczowe, które pozwolą im w przyszłości lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt, pozwoli na przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania. Zdobycie kwalifikacji i kompetencji przez nauczycieli umożliwi im bardziej efektywną pracę z
uczniem na co dzień.

Kwota dofinansowania: 388 796,25 zł

HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

bottom of page