top of page

PRZEDSZKOLE

Uczniowie przygotowujący się do przejścia ze żłobka do przedszkola potrzebują wielu praktycznych doświadczeń pod nadzorem nauczyciela, który zapewnia im wsparcie, zachętę i opiekę. Interaktywne zajęcia lekcyjne odbywają się w luźnej atmosferze, skupiają się jednak na konkretnych tematach określonych w programie Core Knowledge Preschool Sequence: język mówiony, matematyka, ruch i koordynacja, rozwój społeczny i emocjonalny, nauki ścisłe, historia i geografia, muzyka i sztuki wizualne

kindergarten pre-k nursery.jpg

3-LATKI

open day at ASW.jpeg

4-LATKI

5-LATKI

3-LATKI

Nasza grupa 3-latków zapewnia opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Nauczyciele ustalają tygodniowe plany nauczania w oparciu o temat miesiąca. Nasz program nauczania, który bazuje na zabawie, kładzie nacisk na rozwój umiejętności wprowadzających do pisania, wczesne zdolności matematyczne i rozpoznawanie liter. Skupiamy się na wprowadzaniu tych podstawowych umiejętności poprzez zapewnienie środowiska zabawy, gdzie dzieci są zachęcane do odkrywania i nauki w sposób, który najlepiej im się przysłuży.

Grupy 3-latków to środowisko, w którym uczniowie zaczynają budować między sobą silne więzi przyjaźni. Głównym celem dla tego roku nauczania jest skupienie się na rozwoju umiejętności z zakresu języka mówionego. Nauka w grupie 3-latków odbywa się w różnych kontekstach w ciągu całego dnia w szkole, zazwyczaj podczas gier i codziennych zajęć. Każdy dzień rozpoczyna się zajęciami ogólnego umuzykalnienia, kiedy cała grupa śpiewa i tańczy w czasie porannych zajęć w kółku. Piosenki, prace ręczne i muzyka są wbudowane w każdą lekcję. 

4-LATKI

Nasze grupy 4-latków są przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat. Program nauczania to Core Knowledge Pre School Sequence i jest on zaplanowany tak, aby w pełni przygotować każdego ucznia na wyzwania czekające go w grupie 5-latków, kiedy to będzie uczyć się już jak czytać i pisać w języku angielskim. Zajęcia u 4-latków są podzielone na codzienne lekcje języka i matematyki oraz dwa razy w tygodniu zajęcia z zakresu ruchu i koordynacji lub wychowania fizycznego, rozwoju społecznego i emocjonalnego, historii i geografii, przyrody, plastyki i muzyki. Te formalne zajęcia są wplecione w codzienne zajęcia takie jak zajęcia w kółku, czas w pracowni komputerowej, czas w bibliotece, odpoczynek i czas wolny na zabawę. Wszyscy uczniowie korzystają z podręczników w celu rozpoczęcia ćwiczenia umiejętności z zakresu motoryki małej poprzez wycinanie, kolorowanie, śledzenie, a nawet pisanie.

5-LATKI

Nasze grupy 5-latków są przeznaczone dla dzieci od 5 do 6 lat. Multisensoryczne podejście ASW, obejmujące zajęcia praktyczne typu ‘hands-on’ odpowiednie dla małych uczniów. Przywiązujemy wagę do umiejętności społecznych/ emocjonalnych jak również do czytania i pisania. Kontynuujemy rozwój nauki liczb, mając na celu rozwiązywanie problemów w nauczaniu i opanowanie podstawowych faktów z zakresu dodawania i odejmowania. Zapewniamy regularne zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu języka angielskiego, polskiego, muzyki, wychowania fizycznego techniki, mediów (biblioteka) oraz ogólnego prowadzenia w rozwoju. 

 

Uczniowie w grupie 5-latków realizują ambitny program nauczania oparty na Core Knowledge Sequence oraz na Standardach Common Core State Standards. Uczniowie rozpoczynają rok szkolny od udoskonalania swoich umiejętności czytania i pisania oraz dobrych nawyków pisarskich. Rok szkolny rozpoczyna się od razu od zajęć z zakresu nauki języka, przyrody, matematyki, informatyki, nauki o świecie, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego i języka polskiego (oddzielnie dla dzieci polskich i obcokrajowców).

bottom of page